În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 854 din 27 octombrie 2016 (M.Of. nr. 854/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 336/2016 privind eliberarea domnului Dragoş-Cristian Dinu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1179/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia;
 • Ordinul ANAF nr. 2994/2016 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente;
 • Ordinul MApN nr. 117/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi administrarea cimitirelor militare.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 855 din 27 octombrie 2016 (M.Of. nr. 855/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 498/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 475 din Codul de procedură penală.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 869/1650/111/2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 856 din 27 octombrie 2016 (M.Of. nr. 856/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 339/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 şi ale art. 517 alin. (2) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 341/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 774/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI DIN ROMÂNIA, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 31/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 3/2009.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 857 din 27 octombrie 2016 (M.Of. nr. 857/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 438/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 580/2016 asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor intitulate „Lege de revizuire a Constituţiei României”.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 775/2016 privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 334/2016 privind eliberarea domnului Florescu Răzvan Adrian, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
 • Decizia nr. 335/2016 privind eliberarea domnului Gabriel Beniamin Leş, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1319/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 858 din 27 octombrie 2016 (M.Of. nr. 858/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1334/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 74/2016 pentru aprobarea modului de alocare a cantităţilor de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie necesare acoperirii consumului clienţilor casnici şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei, pentru perioada 1 noiembrie 2016-31 martie 2017.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here