În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 853 din 30 octombrie 2017 (M.Of. nr. 853/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 203/2017, Parlamentul României
Legea nr. 203/2017 pentru modificarea art. 38, 41 si 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor

Decretul nr. 953/2017, Presedintele României
Decretul nr. 953/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 38, 41 si 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statului deputatilor si al senatorilor

Hotarâre nr. 776/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 776/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor

Ordinul nr. 222/2017, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare – CNCAN
Ordinul nr. 222/2017 pentru aprobarea Normei privind elaborarea si implementarea programului de protectie împotriva radiatiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive

Norma din 09.10.2017, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare – CNCAN
Norma privind elaborarea si implementarea programului de protectie împotriva radiatiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive din 09.10.2017

Decizie nr. 63/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 63/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal, în Dosarul nr. 194/62/2016, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

Ordinul nr. 98/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 98/2017 privind aprobarea valorilor preturilor de referinta pentru energia termica livrata în SACET din centrale cu unitati de cogenerare care nu beneficiaza de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înalta eficienta, aplicabile în anul 2018

Ordinul nr. 99/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 99/2017 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsa în cogenerare de înalta eficienta si ale preturilor de referinta pentru energia termica produsa în cogenerare, aplicabile în anul 2018

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 854 din 30 octombrie 2017 (M.Of. nr. 854/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 73/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 73/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind o noua agenda a UE pentru învatamântul superior COM(2017) 247

Decretul nr. 954/2017, Presedintele României
Decretul nr. 954/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Decretul nr. 955/2017, Presedintele României
Decretul nr. 955/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Decretul nr. 956/2017, Presedintele României
Decretul nr. 956/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Decretul nr. 957/2017, Presedintele României
Decretul nr. 957/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Decretul nr. 958/2017, Presedintele României
Decretul nr. 958/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Decizie nr. 384/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 384/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 151 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Ordonanta de urgenta nr. 77/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 77/2017 privind înfiintarea Centrului National pentru Informatii Financiare

Hotarâre nr. 778/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 778/2017 privind numirea unui consul general

Ordinul nr. 1240/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 1240/2017 privind aprobarea criteriilor specifice pentru prioritizarea investitiilor privind consolidarea infrastructurii ambulatoriilor eligibile în cadrul axei prioritare 8 “Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, prioritatea de investitii 8.1 – Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile în ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin îmbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, obiectivul specific 8.1 “Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sarace si izolate” din Programul operational regional 2014-2020, operatiunea A – Ambulatorii

Rectificarea din 30.10.2017, Monitorul Oficial
Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul National Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 3 mai 2016, din 30.10.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 855 din 30 octombrie 2017 (M.Of. nr. 855/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 620/2017, Ministerul Cercetarii si Inovarii
Ordinul nr. 620/2017 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2017 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii

Ordinul nr. 4879/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 1088/4879/2017 privind acordarea burselor “Eugen Ionescu” în anul universitar 2017-2018

Ordinul nr. 1088/2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE
Ordinul nr. 1088/4879/2017 privind acordarea burselor “Eugen Ionescu” în anul universitar 2017-2018

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 856 din 30 octombrie 2017 (M.Of. nr. 856/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 662/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 662/2017 privind numirea doamnei Daniela-Meri Mocanu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Decizie nr. 664/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 664/2017 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentantilor societatii civile în cadrul Consiliului Economic si Social

Decizie nr. 665/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 665/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Adrian-Daniel Gavruta a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale

Ordinul nr. 1333/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1333/2017 pentru modificarea art. 20 din Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 448/2017

Ordinul nr. 1527/2017, Ministerul Transporturilor – MT
Ordinul nr. /2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2017 al Scolii Superioare de Aviatie Civila

Decizie nr. 64/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 64/2017 privind examinarea sesizarilor formulate de Tribunalul Suceava – Sectia de contencios administrativ si fiscal, în dosarele nr. 6.793/190/2015 si nr. 8.529/314/2015, conexate în cadrul Dosarului nr. 1.535/1/2017, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here