În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 851 din 17 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 851/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 1036/2015 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 951/2015 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 852 din 17 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 852/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 939/2015 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2015.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 281/2015 privind eliberarea domnului Vlad Ştefan Stoica, la cerere, din funcţia de şef al Cancelariei Primului-Ministru, cu rang de ministru;
 • Decizia nr. 280/2015 privind eliberarea doamnei Ioana-Maria Petrescu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia nr. 282/2015 privind eliberarea doamnei Geanina Cristina Puşcaşu, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia nr. 283/2015 privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului;
 • Decizia nr. 284/2015 privind eliberarea domnului Ciprian-George Ardelean, la cerere, din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;
 • Decizia nr. 285/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Dorel Fronea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene;
 • Decizia nr. 286/2015 pentru eliberarea domnului Alin Iulian Tucmeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii;
 • Decizia nr. 287/2015 privind eliberarea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MJ nr. 3758/2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri;
 • Ordinul MJ nr. 3759/2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 947/2015 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 853 din 17 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 853/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

DECRETE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 854 din 17 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 854/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 604/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 649/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 855 din 17 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 855/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 940/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • Hotărârea nr. 941/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Biroul de Turism pentru Tineret“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Tineretului şi Sportului.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here