În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 850 din 27 octombrie 2017 (M.Of. nr. 850/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 74/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 74/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Dezvoltarea scolilor si calitatea excelenta a predarii pentru un început bun în viata COM(2017) 248

Hotarâre nr. 75/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 75/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolventilor COM(2017) 249

Hotarâre nr. 76/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 76/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflectie privind aprofundarea Uniunii economice si monetare COM (2017) 291

Ordinul nr. 363/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM
Ordinul nr. 363/2017 pentru aprobarea unei licente de dare în administrare pentru explorare

Ordinul nr. 1236/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 1236/5419/2017 pentru modificarea alin. (6) al art. 4 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale nr. 1.163/5.313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post în medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

Ordinul nr. 5419/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 1236/5419/2017 pentru modificarea alin. (6) al art. 4 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale nr. 1.163/5.313/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post în medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

Ordinul nr. 1525/2017, Ministerul Transporturilor – MT
Ordinul nr. 1525/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Autoritatii Feroviare Române – AFER

Ordinul nr. 1526/2017, Ministerul Transporturilor – MT
Ordinul nr. 1526/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Agentiei de Investigare Feroviara Româna – AGIFER

Ordinul nr. 1528/2017, Ministerul Transporturilor – MT
Ordinul nr. 1528/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Decizie nr. 130/2017, Autoritatea pentru Reforma Feroviara
Decizia nr. 130/2017 privind stabilirea valorilor unitare ale compensatiei pentru serviciul public de calatori ce se vor aplica pentru trimestrul IV 2017 si pentru regularizarea estimarilor aferente lunilor august si septembrie 2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 851 din 27 octombrie 2017 (M.Of. nr. 851/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 249/2017, Agentia Nationala Antidoping – ANAD
Ordinul nr. 249/2017 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2018

Lista din 11.10.2017, Agentia Nationala Antidoping – ANAD
Codul mondial anti-doping – standard international – Lista interzisa pentru anul 2018, din 11.10.2017

Ordinul nr. 839/2017, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor – ANPC
Ordinul nr. 839/2017 privind aprobarea diferentei de cofinantare a Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2017

Ordinul nr. 5376/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 5376/2017 privind aprobarea domeniilor si specializarilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potential de crestere în România

Ordinul nr. 102/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 102/2017 privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activitatii de furnizare reglementata, desfasurata într-un an de reglementare, si de aprobare a preturilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 852 din 27 octombrie 2017 (M.Of. nr. 852/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 1329/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1329/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în unitatea administrativ-teritoriala Cotofenii din Dos, judetul Dolj

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here