În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 85 din 2 februarie 2015 (M.Of. nr. 85/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 1/2015 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MapN nr. 5/2015 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale care participă la acţiuni militare.

ACTE ALE ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 5/2015 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2015.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 • Decizia nr. 1/2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini.

REPUBLICĂRI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 86 din 2 februarie 2015 (M.Of. nr. 86/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 49/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 31/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 85/2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii GLOBAL BROKER RO BROKER DE ASIGURARE ROMANIA – S.R.L.;
 • Decizia nr. 86/2015 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii TINEEA Broker de Asigurare – S.R.L.;
 • Decizia nr. 87/2015 privind sancţionarea Societăţii PRO ASIG INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii;
 • Decizia nr. 88/2015 privind sancţionarea Societăţii PARTENER A&S BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 87 din 2 februarie 2015 (M.Of. nr. 87/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 51/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor;
 • Hotărârea nr. 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 287/2015 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2015.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 106/2015 pentru aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii SPEED INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 88 din 2 februarie 2015 (M.Of. nr. 88/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 1/2015 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor;
 • Decizia nr. 2/2015 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 692/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 630 alin. (2) din Codul civil.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here