16 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 849, 850, 851 şi 852 din 21 noiembrie 2014: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 849 din 21 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 849/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1182/2014 privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2014;
 • Ordinul MADR nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018;
 • Ordinul MS nr. 1354/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 850 din 21 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 850/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 534/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia nr. 535/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
 • Decizia nr. 550/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum şi celor ale art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 1504/2014 privind numirea de membri în Comitetul pentru Audit Public Intern;
 • Ordinul nr. 2547/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului “Calea ferată îngustă Turda-Abrud”, tronsonul aferent judeţului Cluj.

ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSCTRIE A ROMÂNIEI

 • Regulamentul nr. 25/2014 privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 851 din 21 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 851/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Hotărârea nr. 60/2014 privind cererile formulate de domnul Liviu Alexa;
 • Hotărârea nr. 61/2014 privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în al doilea tur de scrutin la data de 16 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de Ştefan Stroe;
 • Decizia nr. 543/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 852 din 21 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 852/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Hotărârea nr. 62/2014 privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin desfăşurat la 16 noiembrie 2014;
 • Hotărârea nr. 63/2014 privind validarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 624/2117/1574/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A.;
 • Ordinul nr. 1098/1553/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică;
 • Ordinul nr. 1546/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 590/1.465/1.567/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Hidroelectrica Serv“ – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu