În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 849 din 21 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 849/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1182/2014 privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2014;
 • Ordinul MADR nr. 1801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018;
 • Ordinul MS nr. 1354/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 850 din 21 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 850/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 534/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia nr. 535/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
 • Decizia nr. 550/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum şi celor ale art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 1504/2014 privind numirea de membri în Comitetul pentru Audit Public Intern;
 • Ordinul nr. 2547/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului “Calea ferată îngustă Turda-Abrud”, tronsonul aferent judeţului Cluj.

ACTE ALE CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSCTRIE A ROMÂNIEI

 • Regulamentul nr. 25/2014 privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 851 din 21 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 851/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Hotărârea nr. 60/2014 privind cererile formulate de domnul Liviu Alexa;
 • Hotărârea nr. 61/2014 privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în al doilea tur de scrutin la data de 16 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de Ştefan Stroe;
 • Decizia nr. 543/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 852 din 21 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 852/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Hotărârea nr. 62/2014 privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României, în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin desfăşurat la 16 noiembrie 2014;
 • Hotărârea nr. 63/2014 privind validarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 624/2117/1574/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A.;
 • Ordinul nr. 1098/1553/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică;
 • Ordinul nr. 1546/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 590/1.465/1.567/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Hidroelectrica Serv“ – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here