În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 848 din 16 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 848/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 578/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 930/2015 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor materiale de construcţii şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia afectată de alunecările de teren înregistrate în anul 2015 în judeţul Buzău;
 • Hotărârea nr. 931/2015 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Ministerului Public;
 • Hotărârea nr. 933/2015 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi retrocedării unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0406 Constanţa.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Raportul nr. 16862/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Braşov – extras;
 • Raportul nr. 17039/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud – extras;
 • Raportul nr. 17320/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Argeş – extras;
 • Raportul nr. 17322/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Prahova – extras;
 • Raportul nr. 17363/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Giurgiu – extras;
 • Raportul nr. 17364/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Teleorman – extras;
 • Raportul nr. 17365/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Iaşi – extras;
 • Raportul nr. 17366/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin – extras;
 • Raportul nr. 17367/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Călăraşi – extras;
 • Raportul nr. 17368/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Hunedoara – extras;
 • Raportul nr. 17369/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator – Organizaţia Judeţeană Timiş – extras;
 • Raportul nr. 17687/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Mureş – extras;
 • Raportul nr. 17688/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizaţia Judeţeană Covasna – extras.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 849 din 16 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 849/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 3804/2793/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 850 din 16 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 850/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 902/2015 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 aprilie 2015 şi 30 iulie 2015 şi la Bruxelles la 7 septembrie 2015 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007;
 • Hotărârea nr. 937/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri;
 • Hotărârea nr. 938/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;
 • Decizia nr. 279/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Alexandru Ioan Chereji a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFE nr. 3128/2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României;
 • Ordinul MECS nr. 5751/2015 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.379/1.023/2015.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here