În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 847 din 26 octombrie 2017 (M.Of. nr. 847/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 379/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 379/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Ordinul nr. 342/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 342/2017 privind modificarea pct. 2 din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de selectie si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurii 1 “Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare” din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR), aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 116/2016

Ordinul nr. 101/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 101/2017 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe pietele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Româna de Marfuri (Romanian Commodities Exchange) – S.A.

Regulamentul din 20.10.2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Regulamentul privind cadrul organizat de tranzactionare pe pietele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Româna de Marfuri (Romanian Commodities Exchange) – S.A. din 20.10.2017

Ordinul nr. 103/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 103/2017 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014 privind înfiintarea Departamentului pentru eficienta energetica în cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si numirea sefului acestuia

Ordinul nr. 93/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 93/2017 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 848 din 26 octombrie 2017 (M.Of. nr. 848/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 408/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 408/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt si în special ale anexelor nr. 2 si nr. 3b la aceasta lege

Ordinul nr. 1331/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1331/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 41 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Ialomita

Ordinul nr. 97/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 97/2017 privind aprobarea pretului de referinta pentru energia electrica produsa în cogenerare de înalta eficienta, aplicabil în anul 2018 producatorilor de energie electrica si termica în cogenerare, care beneficiaza de bonus

Ordinul nr. 100/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 100/2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de înalta eficienta, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 849 din 26 octombrie 2017 (M.Of. nr. 849/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 111/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 111/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) – COM (2017) 343 final

Hotarâre nr. 112/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 112/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.295/2013 de instituire a programului “Europa Creativa” (2014-2020) – COM (2017) 385 final

Decizie nr. 660/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 660/2017 pentru eliberarea domnului Vicentiu Dorin Gavril Stir din functia de secretar de stat la Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social

Decizie nr. 661/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 661/2017 privind numirea domnului Vicentiu Dorin Gavril Stir în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Ordinul nr. 871/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 871/1300/104/2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului mediului si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei nationale pentru produse biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

Regulamentul din 27.07.2017, Ministerul Sanatatii – MS
Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei nationale pentru produse biocide din 27.07.2017

Ordinul nr. 1327/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1327/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în zece unitati administrativ-teritoriale din judetul Teleorman

Decizie nr. 12/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 12/2017 privind examinarea recursului formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Iasi cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 114 si art. 116 din acelasi act normativ

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here