În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 845 din 13 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 845/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 603/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) şi art. 308 alin. (1) din Codul penal.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 276/2015 privind eliberarea domnului Valentin Olimpiu Şoneriu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul SRI nr. 233/2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar şi unor subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe;
 • Ordinul SRI nr. 232 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe;
 • Ordinul nr. 2271/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 56/2014 pentru aprobarea Ghidului privind implementarea Standardelor internaţionale de audit intern.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 846 din 13 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 846/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 251/2015 pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997;
 • Amendamentul de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997;
 • Decretul nr. 785/2015 privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997;
 • Legea nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari;
 • Decretul nr. 819/2015 pentru promulgarea Legii privind Statutul rezerviştilor voluntari;
 • Legea nr. 273/2015 pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân;
 • Decretul nr. 827/2015 privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 1 octombrie Ziua luptei împotriva cancerului de sân;
 • Legea nr. 274/2015 privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului;
 • Decretul nr. 828/2015 pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 4 februarie Ziua luptei împotriva cancerului;
 • Legea nr. 275/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • Decretul nr. 829/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul SRI nr. 525/2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii;
 • Ordinul SRI nr. 526/2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii;
 • Ordinul MECS nr. 5558/2015 privind aprobarea programelor pentru susţinerea examenului naţional de definitivare în învăţământ.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here