În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 845 din 20 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 845/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 490/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 alin. 1 lit. c) şi d) din Codul de procedură penală din 1968;
 • Decizia nr. 498/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 34 alin. (1) şi la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Decizia nr. 531/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (21) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1025/2014 pentru modificarea art. 3 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 526/2014 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ORNISS nr. 101/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 490/2005 pentru stabilirea condiţiilor de acces la informaţii U.E. clasificate;
 • Ordinul MMFPSPV nr. 2207/2014 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2014;
 • Ordinul MMFPSPV nr. 2208/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2014.

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 846 din 20 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 846/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 59/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor.

DECRETE

 • Decretul nr. 683/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 951/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova;
 • Hotărârea nr. 1019/2014 privind aprobarea Programului Statistic Naţional Anual 2015.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul SIE nr. 212/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe;
 • Ordinul SIE nr. 213/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1706/2014 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii FERDINAND ASIGURĂRI – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 • Hotărârea nr. 187/2014 pentru aprobarea modificării şi completării Normei Garanţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-10-III/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 38/2013;
 • Hotărârea nr. 188/2014 pentru aprobarea modificării şi completării Normei „Finanţarea domeniilor prioritare“ (NI-FIN-07-VI/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 42/2013.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 847 din 20 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 847/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here