În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 842 din 19 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 842/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 2207/2014 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 1174/2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005.

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 • Hotărârea nr. 189/2014 pentru aprobarea modificării şi completării Normei “Finanţarea cu dobândă subvenţionată (NI-FIN-06-IX/0)”, aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 75/2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 843 din 19 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 843/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 477/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • Decizia nr. 508/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1023/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2014 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFP nr. 1536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 23/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, prin Încheierea din 8 iulie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.103/54/2014, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: admisibilitatea unei cereri de strămutare în procedura de cameră preliminară în care se verifică plângerea formulată împotriva soluţiei procurorului de neurmărire penalăelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 844 din 19 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 844/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 48/2014 privind vacantarea unui mandat de senator;
 • Hotărârea nr. 49/2014 privind vacantarea unui mandat de senator;
 • Hotărârea nr. 50/2014 privind încetarea unui mandat de senator;
 • Hotărârea nr. 51/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;
 • Hotărârea nr. 52/2014 privind cererea de urmărire penală a doamnei Andronescu Ecaterina, ministrul educaţiei şi cercetării în perioada 28 decembrie 2000-19 iunie 2003, ministrul educaţiei, cercetării şi inovării în perioada 22 decembrie 2008-1 octombrie 2009 şi în prezent membru al Senatului României;
 • Hotărârea nr. 53/2014 privind cererea de urmărire penală a domnului Mihăilescu Petru Şerban, fost ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului şi în prezent membru al Senatului României.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

 • Decizia nr. 523/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (5) ultima teză din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MFE nr. 1117/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind plata sumelor reţinute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu;
 • Ordinul MMSC nr. 1970/2014 pentru aprobarea Instrucţiunii privind plata sumelor reţinute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanţate prin Programul operaţional sectorial Mediu.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 • Decizia nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here