În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 842 din 12 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 842/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale;
 • Decretul nr. 820/2015 privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale;
 • Legea nr. 272/2015 privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
 • Decretul nr. 821/2015 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
 • Decretul nr. 824/2015 privind conferirea unor decoraţii;
 • Decretul nr. 825/2015 privind conferirea unor decoraţii.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 590/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 592/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 905/2015 pentru indexarea indemnizaţiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România;
 • Hotărârea nr. 921/2015 privind retransmiterea unui sector de drum naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Sebeş şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul STS nr. 371/2015 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri;
 • Ordinul STS nr. 372/2015 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri;
 • Ordinul MEIMMMA nr. 1277/2015 pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile;
 • Ordinul nr. 2791/994/2015 pentru aprobarea Procedurii privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015, din 12.11.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 843 din 12 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 843/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare;
 • Decretul nr. 817/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 96/2015 pentru aprobarea modificărilor Statului de funcţii al Serviciilor Camerei Deputaţilor;
 • Hotărârea nr. 97/2015 privind plata cotizaţiilor anuale ale Institutului Român pentru Drepturile Omului către diverse organizaţii internaţionale.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 260/2015 privind aplicarea mobilităţii domnului Lucian Dumitru din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în funcţia publică temporar vacantă de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 261/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Monica Dragomir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 844 din 12 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 844/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 568/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III pct. 5 [cu referire la art. 43 alin. (4) din Legea concurenţei nr. 21/1996] şi pct. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 262/2015 privind încetarea calităţii domnului Mihnea Cosmin Costoiu de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul proiectelor de cercetare cu finanţare europeană;
 • Decizia nr. 263/2015 privind încetarea calităţii domnului Ioan Lascăr de consilier onorific al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 264/2015 privind încetarea calităţii domnului Giuseppe Arlacchi de consilier onorific al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 265/2015 privind încetarea calităţii domnului Cristian Socol de consilier onorific al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 266/2015 privind încetarea calităţii doamnei Anina Maria Ciuciu de consilier onorific al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 267/2015 privind încetarea calităţii doamnei Anamaria Puiu de consilier onorific al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 268/2015 privind încetarea calităţii domnului Ionel Blănculescu de consilier onorific al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 269/2015 privind încetarea calităţii domnului Titus Corlăţean de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relaţiilor cu Republica Moldova;
 • Decizia nr. 270/2015 privind încetarea calităţii domnului Dragoş Andrei de consilier onorific al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 271/2015 privind încetarea calităţii doamnei Haris Wajiha de consilier onorific al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 272/2015 privind încetarea calităţii domnului Paolo Sartori de consilier onorific al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 273/2015 privind încetarea calităţii domnului Gyorgy Frunda de consilier onorific al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 274/2015 privind încetarea calităţii domnului Ioan Dan Gheorghiu de consilier onorific al prim-ministrului;
 • Decizia nr. 275/2015 privind încetarea calităţii domnului Daniel Dăianu de consilier onorific al prim-ministrului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANFP nr. 3753/2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here