În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 840 din 11 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 840/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 909/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 390/2012;
  • Hotărârea nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
  • Hotărârea nr. 928/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 841 din 11 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 841/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

  • Decizia nr. 585/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 256 din Codul penal;
  • Decizia nr. 587/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
  • Decizia nr. 599/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5491 alin. (3) din Codul de procedură penală;
  • Decizia nr. 600/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală;
  • Decizia nr. 613/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală;
  • Decizia nr. 656/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 991 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul MDRAP nr. 832/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice în clădiri civile, social-culturale şi industriale. (Revizuire Reglementarea tehnică P 96-1996)”, indicativ P 96-2015.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here