În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 839 din 24 octombrie 2017 (M.Of. nr. 839/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 200/2017, Parlamentul României
Legea nr. 200/2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2016

Acord din 14.12.2016, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat – ORNISS
Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind protectia reciproca a informatiilor clasificate din 14.12.2016

Decretul nr. 938/2017, Presedintele României
Decretul nr. 938/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2016

Legea nr. 201/2017, Parlamentul României
Legea nr. 201/2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 4 august 2016

Acord din 04.08.2016, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat – ORNISS
Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate din 04.08.2016

Decretul nr. 939/2017, Presedintele României
Decretul nr. 939/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 4 august 2016

Decizie nr. 443/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 443/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 155 alin. (3) din Codul penal

Ordinul nr. 347/2017, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc – ONJN
Ordinul nr. 347/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Oficiului National pentru Jocuri de Noroc nr. 141/2013 privind aprobarea modelelor utilizate de personalul din cadrul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc pentru legitimatia de serviciu, insigna, ordinul de serviciu permanent, procesul-verbal, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, chitantier si invitatie

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 840 din 24 octombrie 2017 (M.Of. nr. 840/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 341/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 341/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute în Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Ordinul nr. 340/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 340/2017 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 79/2017 privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele si resursele acvatice vii din Marea Neagra, conform politicii comune în domeniul pescuitului

Decizie nr. 10/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 10/2017 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 22, art. 23 si art. 24 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice

Ordinul nr. 1038/2017, Ministerul Economiei – ME
Ordinul nr. 1038/2761/1631/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea EUROTEST – S.A.

Ordinul nr. 2761/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 1038/2761/1631/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea EUROTEST – S.A.

Ordinul nr. 1631/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 1038/2761/1631/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea EUROTEST – S.A.

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 841 din 24 octombrie 2017 (M.Of. nr. 841/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 1434/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Decizia nr. 1434/2017 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societatii G&B ASIGURANTA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Ordinul nr. 6394/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 6394/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare în anul 2017

Ordinul nr. 1212/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 1212/979/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Ordinul nr. 979/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS
Ordinul nr. 1212/979/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

Decizie nr. 433/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 433/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107-110 din Codul penal si art. 566-571 din Codul de procedura penala

Ordinul nr. 1202/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 1202/2017 privind înfiintarea, organizarea si functionarea comisiilor si subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 842 din 24 octombrie 2017 (M.Of. nr. 842/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 109/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 109/2017 privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

Hotarâre nr. 110/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 110/2017 pentru alegerea unui chestor al Biroului permanent al Senatului

Decizie nr. 658/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 658/2017 privind numirea domnului Nicolae Liviu Popa în functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

Decizie nr. 659/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 659/2017 privind desemnarea domnului Gabriel Andronache, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, în functia de presedinte al Consiliului interministerial “Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat”

Ordinul nr. 92/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 92/2017 pentru aprobarea documentului “Propunerea tuturor operatorilor de transport si de sistem privind constituirea unei platforme unice de alocare (SAP) în conformitate cu art. 49 si privind metodologia de partajare a costurilor în conformitate cu art. 59 din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacitatilor pe piata pe termen lung”

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here