În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 836 din 23 octombrie 2017 (M.Of. nr. 836/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 656/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 656/2017 privind eliberarea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Hotarâre nr. 763/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 763/2017 pentru constituirea Consiliului interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 si pentru urmatoarele cadre financiare multianuale, precum si pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Ordinul nr. 1295/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1295/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în doua unitati administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

Ordinul nr. 321/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 321/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformitatii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordarii dreptului de utilizare a mentiunii de calitate facultative “produs montan” si de verificare a respectarii legislatiei europene si nationale de catre operatorii economici care au obtinut dreptul de utilizare a respectivei mentiuni

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 837 din 23 octombrie 2017 (M.Of. nr. 837/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 562/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 562/2017 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 117 alin. (1) lit. a) si lit. b) din Codul de procedura penala

Hotarâre nr. 765/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 765/2017 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apelor si Padurilor din România si Ministerul Resurselor de Apa din Republica Populara Chineza privind cooperarea în domeniul gospodaririi apelor, semnat la Bucuresti la 8 septembrie 2017

Acord din 08.09.2017, Ministerul Apelor si Padurilor
Acordul între Ministerul Apelor si Padurilor din România si Ministerul Resurselor de Apa din Republica Populara Chineza privind cooperarea în domeniul gospodaririi apelor din 08.09.2017

Hotarâre nr. 773/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 773/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc si trecerea unor constructii de pe raza teritoriala a judetului Buzau, aflate în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casarii

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 838 din 23 octombrie 2017 (M.Of. nr. 838/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 441/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 441/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 72 alin. (1) din Codul penal

Decizie nr. 657/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 657/2017 privind constatarea încetarii de drept a raportului de serviciu al doamnei Maria Roventa, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Ordinul nr. 1129/2017, Ministerul Economiei – ME
Ordinul nr. 1129/2017 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii ce se notifica si notificarea la Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

Ordinul nr. 2681/2017, Ministerul Justitiei – MJ
Ordinul nr. 2681/C/2017 pentru modificarea Normativului privind asigurarea tehnica de autovehicule a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.316/C/2012

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here