În Monitorul Oficial nr. 831 (Partea I) din 14 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 831/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1012/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014 la titlul “Cheltuieli de personal” pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013;
 • Hotărârea nr. 1015/2014 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”;
 • Hotărârea nr. 1016/2014 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2014;
 • Hotărârea nr. 1017/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1518/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.354(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013;
 • Ordinul MJ nr. 4096/2014 pentru stabilirea taxei de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune organizat în perioada noiembrie 2014-februarie 2015, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune;
 • Ordinul MEN nr. 4874/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.385/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 octombrie-8 noiembrie 2013, începând cu anul şcolar 2014-2015;
 • Ordinul MEN nr. 4875/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.468/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013-24 ianuarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 11/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la “problema de drept ce formează obiectul acţiunii privind caracterul discriminatoriu al dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

***

În Monitorul Oficial nr. 832 (Partea I) din 14 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 832/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 472/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1013/2014 pentru suplimentarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 685/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Varianta de ocolire Lugoj”;
 • Hotărârea nr. 1014/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasament suplimentar, necesar pentru realizarea unei amenajări pentru protecţia lucrării publice de interes naţional “Lărgire la 4 benzi DN 5 Adunaţii-Copăceni-Giurgiu, km 23+200-km 59+100”.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 37/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea lui Eugen Drăguţescu;
 • Circulara nr. 38/2014 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014;
 • Circulara nr. 39/2014 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014;
 • Circulara nr. 40/2014 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 10/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secţia I civilă în Dosarul nr. 7.259/95/2013 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.

***

În Monitorul Oficial nr. 833 (Partea I) din 14 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 833/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 484/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MADR nr. 1648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1663/2014 privind retragerea la cerere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii “Eureko Asigurări” – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here