În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 831 din 20 octombrie 2017 (M.Of. nr. 831/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 1280/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1280/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 13 unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 832 din 20 octombrie 2017 (M.Of. nr. 832/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 762/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 762/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

Hotarâre nr. 764/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 764/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat tert, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii

Normele din 11.10.2017, Guvernul României
Normele privind recunoasterea diplomelor, certificatelor si titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat tert, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii din 11.10.2017

Ordinul nr. 1305/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1305/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Arad

Ordinul nr. 1317/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1317/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 49, 50, 52, 53 si 61 din unitatea administrativ-teritoriala Cotusca, judetul Botosani

Ordinul nr. 1318/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1318/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Sant, UAT Sieut si UAT Ciceu-Mihaiesti din judetul Bistrita-Nasaud

Hotarâre nr. 95/2017, Camera Auditorilor din România – CAR
Hotarârea nr. 95/2017 privind numirea reprezentantului Camerei Auditorilor Financiari din România în Consiliul superior al Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 833 din 20 octombrie 2017 (M.Of. nr. 833/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 768/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 768/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Baita – S.A. Stei, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotarâre nr. 772/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 772/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Ordinul nr. 3632/2017, Ministerul Turismului
Ordinul nr. 3632/2360/1518/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Germisara” – S.A.

Ordinul nr. 2360/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 3632/2360/1518/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Germisara” – S.A.

Ordinul nr. 1518/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 3632/2360/1518/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Germisara” – S.A.

Ordinul nr. 3770/2017, Ministerul Turismului
Ordinul nr. 3770/2422/1584/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Litoral” – S.A.

Ordinul nr. 2422/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 3770/2422/1584/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Litoral” – S.A.

Ordinul nr. 1584/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 3770/2422/1584/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Litoral” – S.A.

Ordinul nr. 3771/2017, Ministerul Turismului
Ordinul nr. 3771/2421/1585/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Mamaia” – S.A.

Ordinul nr. 2421/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 3771/2421/1585/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Mamaia” – S.A.

Ordinul nr. 1585/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 3771/2421/1585/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Mamaia” – S.A.

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 834 din 20 octombrie 2017 (M.Of. nr. 834/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 1316/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1316/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 28, 29, 31, 32 si 33 din unitatea administrativ-teritoriala Flamânzi, judetul Botosani

Ordinul nr. 1203/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 1203/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice nr. 2.071/2008 privind aprobarea Procedurii de notificare a schemelor de testare a competentei pentru laboratoare de analize medicale

Ordinul nr. 332/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 332/2017 pentru modificarea Normelor de apreciere a ovinelor si caprinelor de reproductie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 22/2006

Hotarâre nr. 771/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 771/2017 pentru stabilirea numarului de posturi si a structurii organizatorice a Comisiei Nationale de Prognoza

Hotarâre nr. 769/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 769/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Nationala “PLAFAR” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Hotarâre nr. 767/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 767/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 pentru Administratia Nationala “Apele Române”, aflata în coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 835 din 20 octombrie 2017 (M.Of. nr. 835/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 17/2017, Senatul României
Decizia nr. 17/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 octombrie 2017

Hotarâre nr. 107/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 107/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui sistem centralizat de identificare a statelor membre care detin informatii privind condamnarile resortisantilor tarilor terte si ale persoanelor apatride (TCN), destinat sa completeze si sa sprijine sistemul european de informatii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/21 (sistemul ECRIS-TCN) – COM (2017) 344

Hotarâre nr. 108/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 108/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Agentia Europeana pentru Gestionarea Operationala a Sistemelor Informatice la Scara Larga în Spatiul de Libertate, Securitate si Justitie si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 si a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2 – COM (2017) 352 final

Ordonanta de urgenta nr. 76/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 76/2017 privind înfiintarea Societatii Editura Didactica si Pedagogica – S.A. ca urmare a reorganizarii Regiei Autonome “Editura Didactica si Pedagogica” prin transformare

Act din 11.10.2017, Guvernul României
Actul constitutiv al Societatii Editura Didactica si Pedagogica – S.A.

Decizie nr. 588/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 588/2017 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here