26 Ianuarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 825, 826, 827 şi 828 din 5 noiembrie 2015: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 825 din 5 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 825/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România;
 • Decretul nr. 794/2015 pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România;
 • Legea nr. 257/2015 pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Decretul nr. 795/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Legea nr. 259/2015 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
 • Decretul nr. 797/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
 • Legea nr. 260/2015 privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Decretul nr. 798/2015 pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 72/2015 pentru modificarea art. 6 şi 7 din Hotărârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea stării democraţiei şi a statului de drept în România;
 • Hotărârea nr. 73/2015 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 654/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 848/2015 pentru aprobarea aderării Ministerului Apărării Naţionale din România la Aranjamentul tehnic dintre Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC), semnat la 8 octombrie 2013;
 • Aranjamentul tehnic între Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă, Ministerul Apărării din Republica Italiană, ministrul apărării naţionale din Republica Polonia, şeful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) şi ministrul apărării din Regatul Belgiei, ministrul apărării din Republica Franceză, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apărării din Regatul Spaniei privind încadrarea, finanţarea, administrarea şi sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapidă EUROCORPS (NRDC-EC).

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind forma republicată a Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, din 05.11.2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 826 din 5 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 826/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
 • Decretul nr. 796/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 261/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 • Decretul nr. 801/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 825/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi şi existente”, indicativ Gex 13-2015;
 • Ordinul MS nr. 1355/2015 privind aprobarea termenilor de referinţă pentru atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în Planul sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 813/2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 827 din 5 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 827/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 574/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (3) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 576/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.043 alin. (1) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 577/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 954 alin. (2) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 580/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 828 din 5 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 828/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 71/2015 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a ţărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale, precum şi de modificare a Directivei 2013/32/UE COM 452(2015) final;
 • Hotărârea nr. 74/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;
 • Hotărârea nr. 75/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 581/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 255/2015 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Florenţa Mirela Matichescu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5549/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională “coafor stilist”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din municipiul Cluj-Napoca;
 • Ordinul MECS nr. 5550/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “electronică şi automatizări”, calificarea profesională “tehnician operator tehnică de calcul”, domeniul “construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, calificarea profesională “tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic “Sfântul Ioan de La Salle” din satul Pildeşti;
 • Ordinul MECS nr. 5551/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul de Afaceri din municipiul Alba Iulia;
 • Ordinul MECS nr. 5552/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Henri Coandă” din municipiul Turda;
 • Ordinul MECS nr. 5553/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Prietenii lui Mickey” din localitatea Floreşti.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 157/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu