În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 824 din 19 octombrie 2016 (M.Of. nr. 824/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 423/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) teza întâi din Codul de procedură penală;
 • Decizia nr. 428/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 lit. h) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul SPP nr. 41/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază.

HOTĂRÂRI ALE UNIUNII NAŢIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 2/2016 pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 825 din 19 octombrie 2016 (M.Of. nr. 825/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 950/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0052 Lacul Beibugeac;
 • Ordinul ANCPI nr. 1300/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Blândeşti din judeţul Botoşani;
 • Ordinul ANCPI nr. 1335/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.098/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 44 de unităţi administrativ-teritoriale;
 • Ordinul MJ nr. 3561/2016 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 826 din 19 octombrie 2016 (M.Of. nr. 826/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1205/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0391 Siretul Mijlociu – Bucecea;
 • Ordinul MECS nr. 5458/2016 privind aprobarea domeniului de doctorat “Inginerie şi management” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Petroşani;
 • Ordinul MECS nr. 5459/2016 privind aprobarea domeniului de doctorat “Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală” în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi;
 • Ordinul ANCPI nr. 1322/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Bueşti din judeţul Ialomiţa;
 • Ordinul ANCPI nr. 1324/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Săveni din judeţul Ialomiţa;
 • Ordinul ANCPI nr. 1325/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Vlăsineşti din judeţul Botoşani;
 • Ordinul ANCPI nr. 1326/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Scânteieşti din judeţul Galaţi;
 • Ordinul ANCPI nr. 1327/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău;
 • Ordinul ANCPI nr. 1336/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin;
 • Ordinul ANCPI nr. 1337/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Dănciuleşti din judeţul Gorj;
 • Ordinul MECMA nr. 1143/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

 • Hotărârea în cauza Muncaciu împotriva României din 26.01.2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 827 din 19 octombrie 2016 (M.Of. nr. 827/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 491/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155^1 din Codul de procedură civilă din 1865;
 • Decizia nr. 492/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul SPP nr. 42/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Protecţie şi Pază;
 • Ordinul nr. 1154/831/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Hotărârea în Cauza Guţă Tudor Teodorescu împotriva României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 828 din 19 octombrie 2016 (M.Of. nr. 828/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 181/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Decretul nr. 853/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
 • Decretul nr. 854/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor econ
  omice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
 • Legea nr. 183/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
 • Decretul nr. 855/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 112/2016 privind cererea de efectuare a urmăririi penale faţă de doamna Elena Gabriela Udrea, fost ministru al turismului şi membru al Camerei Deputaţilor, în Dosarul nr. 121/P/2015.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 417/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 520 din Codul de procedură civilă din 1865, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 459/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă;
 • Decizia nr. 560/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 754/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 322/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Liseţchi din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here