În Monitorul Oficial nr. 820 (Partea I) din 11 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 820/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 452/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) şi art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 29618 alin. (3) lit. b) pct. b1) raportat la dispoziţiile art. 29622 alin. (2) şi ale art. 29626 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, precum şi ale art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 692/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013r fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme.

***

În Monitorul Oficial nr. 821 (Partea I) din 11 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 821/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 455/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
 • Decizia nr. 464/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1017/2014 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 942/2014;
 • Ordinul nr. 2096/2014 privind modalitatea de raportare periodică a derulării operaţiunilor de comerţ exterior cu produse militare supuse controlului prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 115/2014 pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 4/2014 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 203 alin. (5) şi art. 4251 alin. (1) din Codul de procedură penală, în sensul de a stabili care dispoziţii sunt aplicabile, respectiv dacă şedinţa de judecată prin care este soluţionată, în cursul urmăririi penale şi în procedura de cameră preliminară, contestaţia formulată împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi şi de cameră preliminară privind măsurile preventive are loc în camera de consiliu sau se desfăşoară în şedinţă publică şi dacă hotărârea adoptată este o încheiere sau o decizie.

***

În Monitorul Oficial nr. 822 (Partea I) din 11 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 822/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 406/2014 al directorului Serviciului Român de Informaţii privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii;
 • Ordinul nr. 407/2014 al directorului Serviciului Român de Informaţii privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii;
 • Ordinul nr. 1120/2014 al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – cardiologie pediatrică“ finanţată prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“ 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii“.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor.

***

În Monitorul Oficial nr. 823 (Partea I) din 11 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 823/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 1001/2014 privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru alte materiale necesare procesului electoral la aceste secţii de votare;
 • Hotărârea nr. 1002/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat;
 • Hotărârea nr. 1003/2014 privind suspendarea cursurilor universitare în zilele de 14 şi 17 noiembrie 2014.

DECIZII ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here