16 Iunie, 2019

Monitorul Oficial nr. 813, 814 şi 815 din 7 noiembrie 2014: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 813 (Partea I) din 7 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 813/2014) au fost publicate următoarele act normative:

DECRETE

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRAL

  • Ordinul nr. 872/2014 al ministrului delegate pentru ape, păduri şi piscicultură privind aprobarea Procedurii de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-070.

***

În Monitorul Oficial nr. 814 (Partea I) din 7 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 814/2014) au fost publicate următoarele act normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 979/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Cluj, Alba, Constanţa, Ilfov, Gorj, Buzău, Olt, Bacău, Braşov, Iaşi, Maramureş, Argeş, Vrancea şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

RECTIFICĂRI

***

În Monitorul Oficial nr. 815 (Partea I) din 7 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 815/2014) au fost publicate următoarele act normative:

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 52/2014 privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de domnul Gheorghe Funar;
  • Hotărârea nr. 56/2014 privind cererile de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulate de Gabriel Meca şi Ioan Andrica;
  • Hotărârea nr. 57/2014 privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de doamna Monica-Luisa Macovei;
  • Hotărârea nr. 58/2014 privind cererile de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulate de Ionuţ Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia şi Alin Ciprian Ciula;
  • Hotărârea nr. 59/2014 privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României în cadrul primului tur de scrutin desfăşurat la 2 noiembrie 2014.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 996/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate;
  • Hotărârea nr. 1000/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea şi desfăşurarea la nivel naţional, în perioada noiembrie – decembrie 2014, a manifestărilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 în contextul revoluţiilor din ţările Europei de Est.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  •  Ordinul nr. 1531/2014 al ministrului finanţelor publice privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.368/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu