Monitorul Oficial (Partea I) nr. 811 din 20 decembrie 2013 (M.Of. nr. 811/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 343/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
Decretul nr. 1087/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
Legea nr. 344/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Decretul nr. 1088/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Legea nr. 345/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Decretul nr. 1089/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Legea nr. 346/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice;
Decretul nr. 1090/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice.
ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă nr. 112/2013 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica“ – S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Sud“ – S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale „Distrigaz Nord“ – S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, precum şi a termenelor prevăzute la alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova“ – S.A. şi „Electrica Oltenia“ – S.A.;
Hotărârea nr. 1050/2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar;
Hotărârea nr. 1053/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 190/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime“ – S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
Hotărârea nr. 1111/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către doamna Koss Gabriela;
Hotărârea nr. 1112/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Butiulca Manuel-Augustin;
Hotărârea nr. 1113/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Selamet Iucsel.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 5648/2013 pentru modificarea art. 3 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii-tip pentru susţinerea tezei de abilitare.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 812 din 20 decembrie 2013 (M.Of. nr. 812/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 347/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Decretul nr. 1091/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
Legea nr. 348/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale „Romtelecom“ – S.A.;
Decretul nr. 1092/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale „Romtelecom“ – S.A.;
Legea nr. 349/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen;
Decretul nr. 1093/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen;
Legea nr. 353/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe;
Decretul nr. 1097/2013 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe;
Decretul nr. 1084/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului pentru facilitatea de împrumut de tip preventiv între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013;
Decretul nr. 1130/2013 privind numirea unui judecător;
Decretul nr. 1131/2013 privind numirea unui judecător.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 1114/2013 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, precum şi pentru darea acestuia în folosinţă gratuită.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 1512/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier;
Ordinul nr. 3384/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ C 125-2013“.
ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
Circulara nr. 39/2013 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie- 23 decembrie 2013.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 813 din 20 decembrie 2013 (M.Of. nr. 813/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 1060/2013 privind aprobarea actelor adiţionale nr. 2 pe anul 2013 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012.
***
Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here