În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 810 din 13 octombrie 2017 (M.Of. nr. 810/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 740/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizatiilor de producatori si altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor si legumelor

Ordinul nr. 124/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN
Ordinul nr. 124/2017 pentru aprobarea Instructiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiterilor, al maistrilor militari sau al subofiterilor, în vederea încadrarii unor functii de executie din structurile Ministerului Apararii Nationale

Ordinul nr. 1275/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1275/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatile administrativ-teritoriale Coroieni, Cupseni si Giulesti din judetul Maramures

Instructiunile din 04.10.2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN
Instructiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiterilor, al maistrilor militari sau al subofiterilor, în vederea încadrarii unor functii de executie din structurile Ministerului Apararii Nationale din 04.10.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 811 din 13 octombrie 2017 (M.Of. nr. 811/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 933/2017, Presedintele României
Decretul nr. 933/2017 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

Decretul nr. 934/2017, Presedintele României
Decretul nr. 934/2017 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

Decretul nr. 935/2017, Presedintele României
Decretul nr. 935/2017 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrata a sigurantei, securitatii si serviciilor la partidele de fotbal si la alte evenimente sportive, adoptata la Saint-Denis la 3 iulie 2016, semnata de catre partea româna la Budapesta la 29 noiembrie 2016, precum si pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a încetarii valabilitatii, prin denuntare, a Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985

Decretul nr. 936/2017, Presedintele României
Decretul nr. 936/2017 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a rezolutiei Adunarii Statelor Parti (ASP) la Statutul de la Roma al Curtii Penale Internationale (CPI), adoptata de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din Statutul Curtii Penale Internationale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998

Ordinul nr. 1309/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1309/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din UAT Constantin Daicoviciu, UAT Pojejena si UAT Oravita din judetul Caras-Severin

Ordinul nr. 1308/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1308/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Salistea, judetul Alba

Ordinul nr. 123/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN
Ordinul nr. 123/2017 privind modificarea art. 1 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Conditiilor si a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiterilor, în vederea ocuparii posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist, în unitatile si structurile sanitare din reteaua Ministerului Apararii Nationale

Hotarâre nr. 745/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 745/2017 privind modificarea anexelor nr. 1, 1a, 1b si 2b la Hotarârea Guvernului nr. 146/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 812 din 13 octombrie 2017 (M.Of. nr. 812/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 198/2017, Parlamentul României
Legea nr. 198/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2017 privind unele masuri în domeniul învatamântului

Decretul nr. 931/2017, Presedintele României
Decretul nr. 931/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2017 privind unele masuri în domeniul învatamântului

Legea nr. 199/2017, Parlamentul României
Legea nr. 199/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative

Decretul nr. 932/2017, Presedintele României
Decretul nr. 932/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative

Ordonanta de urgenta nr. 75/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti

Hotarâre nr. 715/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica

Regulamentul din 05.10.2017, Guvernul României
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica din 05.10.2017

Hotarâre nr. 735/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 735/2017 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor – Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a Municipiului Bucuresti în administrarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor – Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara

Hotarâre nr. 749/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 749/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ROMAERO – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

Ordinul nr. 2744/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 2744/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare – Forexebug

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 813 din 13 octombrie 2017 (M.Of. nr. 813/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 1293/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1293/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în unitatea administrativ-teritoriala Tudor Vladimirescu, judetul Braila

Ordinul nr. 2792/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 2792/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaratiilor de origine si declaratiilor pe factura

Normele tehnice din 28.09.2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Normele tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaratiilor de origine si declaratiilor pe factura din 28.09.2017

Ordinul nr. 2927/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Ordinul nr. 2927/2017 privind procedura si conditiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA

Procedura din 10.10.2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF
Procedura de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA din 10.10.2017

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here