Monitorul Oficial (Partea I) nr. 808 din 19 decembrie 2013 (M.Of. nr. 808/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 1083/2013 privind conferirea unor decoraţii.
ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă nr. 110/2013 pentru completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune;
Hotărârea nr. 1054/2013 pentru modificarea nr. crt. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 843/2010 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora;
Hotărârea nr. 1102/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;
Hotărârea nr. 1103/2013 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru judeţul Iaşi;
Hotărârea nr. 1104/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;
Hotărârea nr. 1105/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013;
Hotărârea nr. 1106/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă;
Hotărârea nr. 1107/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Spaţii de educaţie şi cercetare – Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7, sectorul 1, Bucureşti“;
Hotărârea nr. 1109/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Societatea Informaţională, la titlul „Cheltuieli de personal“, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 490/2013 pentru numirea domnului Gabriel Leahu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Educaţiei Naţionale;
Decizia nr. 491/2013 privind numirea domnului Pelmuş Pandelea în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe;
Decizia nr. 492/2013 pentru modificarea art. 1 din Decizia prim-ministrului nr. 464/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Rujan Cristinel Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;
Decizia nr. 493/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Bercean Pamfil din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia de consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului relaţii internaţionale şi relaţii cu presa al Consiliului Judeţean Maramureş.
ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE
Raportul nr. 13126/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud;
Raportul nr. 13314/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Brăila;
Raportul nr. 13381/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Covasna;
Raportul nr. 13414/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Ucrainenilor din România;
Raportul nr. 13427/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Prahova;
Raportul nr. 13485/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român – Organizaţia Judeţeană Galaţi;
Raportul nr. 13486/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Olt;
Raportul nr. 13493/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator – Organizaţia Judeţeană Brăila.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 809 din 19 decembrie 2013 (M.Of. nr. 809/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
Decretul nr. 1086/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
Legea nr. 350/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.;
Decretul nr. 1094/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.;
Legea nr. 352/2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale;
Decretul nr. 1096/2013 pentru promulgarea Legii privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale.
ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 1042/2013 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 810 din 20 decembrie 2013 (M.Of. nr. 810/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 1034/2013 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ pentru administraţiile bazinale de apă.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 2022/2013 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul Programului „Prima casă“ şi al Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României.
***
Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here