18 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 805, 806 şi 807 din 5 noiembrie 2014: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 805 din 5 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 805/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 110/2014 privind aprobarea preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2015 producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare, care beneficiază de bonus;
 • Ordinul nr. 111/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă;
 • Ordinul nr. 112/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 • Hotărârea nr. 4/2014 privind interpretarea prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 806 din 5 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 806/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 955/2014 privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor şi limitelor în care se pot efectua plăţi în avans din fonduri publice de către Societatea Română de Televiziune pentru producerea şi difuzarea emisiunilor de televiziune în străinătate în limba română, precum şi pentru amenajarea spaţiilor de producţie şi emisie ale posturilor de televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Televiziune;
 • Hotărârea nr. 957/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 3933/2014 al ministrului justiţiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 807 din 5 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 807/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative;
 • Protocol între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel;
 • Hotărârea nr. 958/2014 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014;
 • Hotărârea nr. 969/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 282/2014 privind numirea domnului Ioan-Alexandru Andrei în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
 • Decizia nr. 297/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor;
 • Decizia nr. 296/2014 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 decembrie 2014, a doamnei Romfeld Mária Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita;
 • Decizia nr. 298/2014 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 ianuarie 2015, a doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei administraţie locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu