Monitorul Oficial (Partea I) nr. 805 din 19 decembrie 2013 (M.Of. nr. 805/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
Decretul nr. 1128/2013 pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2014.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 1044/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 218/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime“ – S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Decizia nr. 6/2013 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Zăvideni;
Ordinul nr. 1531/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 806 din 19 decembrie 2013 (M.Of. nr. 806/2013) cuprinde următoarele acte normative:
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 2020/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013.
REPUBLICĂRI
Ordonanţa nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 807 din 19 decembrie 2013 (M.Of. nr. 807/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 1085/2013 privind trecerea în rezervă a unui general maior cu două stele din Ministerul Afacerilor Interne;
Decretul nr. 1101/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 1019/2013 privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
Hotărârea nr. 1020/2013 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat (WPSMEE), pentru anul 2013;
Hotărârea nr. 1022/2013 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013;
Protocol între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind interzicerea şi prevenirea importului, exportului, tranzitului şi transferului ilicit de proprietate a bunurilor culturale;
Hotărârea nr. 1023/2013 pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
Hotărârea nr. 1101/2013 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte.
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 489/2013 privind acordarea calităţii de consilier onorific al viceprim-ministrului pe probleme de securitate naţională al Guvernului României domnului Constantin Popa.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului;
Ordinul nr. 3415/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilată“, indicativ NP 135-2013.
ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE
Cuantum total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Poporului – Dan Diaconescu.
***
Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here