În Monitorul Oficial nr. 801 (Partea I) din 4 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 801/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 659/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului euro-mediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013;
 • Decretul nr. 660/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010;
 • Decretul nr. 661/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013;
 • Decretul nr. 662/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 663/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător;
 • Decretul nr. 664/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 941/2014 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, precum şi pentru prorogarea unui termen;
 • Hotărârea nr. 942/2014 privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România ca fiind de utilitate publică;
 • Hotărârea nr. 943/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 4 Cosminele, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Alpha Metal” – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2011;
 • Hotărârea nr. 944/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 16 Oporelu-Constantineşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi compania Fora Energy Ltd., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 625/2011;
 • Hotărârea nr. 945/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 24 Siliştea-Măgureni, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi compania Fora Energy Ltd., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2011;
 • Hotărârea nr. 946/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 2 Chişlaz, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Alpha Metal” – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2011;
 • Hotărârea nr. 947/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 3 Coseşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Alpha Metal” – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2011;
 • Hotărârea nr. 948/2014 privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Şomcuta Mare, judeţul Maramureş;
 • Hotărârea nr. 953/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1501/2014 al ministrului transporturilor privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009;
 • Ordinul nr. 1502/2014 al ministrului transporturilor pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România;
 • Ordinul nr. 1503/2014 al ministrului transporturilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, precum şi entităţile responsabile cu întreţinerea.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 469/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

***

În Monitorul Oficial nr. 802 (Partea I) din 4 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 802/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 950/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1279/2014 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 914/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

DECIZII ALE CURŢII EUROPEANE A DREPTURILOR OMULUI

 • Decizia cu privire la Cererea nr. 41.688/07 introdusă de Societatea Comercială “Alex Prod Com” – S.R.L. împotriva României din 01.10.2013.

***

În Monitorul Oficial nr. 803 (Partea I) din 4 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 803/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 157/2014 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 94/2010;
 • Ordinul nr. 181/2014 al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva ameninţărilor cibernetice.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 109/2014 privind aprobarea valorilor bonus de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2015.

***

În Monitorul Oficial nr. 804 (Partea I) din 4 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 804/2014) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 959/2014 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru stimularea şi facilitarea înfiinţării de noi parcuri industriale;
 • Hotărârea nr. 968/2014 privind declasificarea unor informaţii din stenograma şedinţei Guvernului din data de 29 octombrie 2014.

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢA DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 3/2014 pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea preofesiei de practician în insolvenţă, aprobat prin Hotărârea Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statului de organizare şi funcţionare şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în insolvenţă din România.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here