Monitorul Oficial (Partea I) nr. 800 din 18 decembrie 2013 (M.Of. nr. 800/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
Hotărârea nr. 74/2013 cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internaţional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piaţă pentru emisiile generate de aviaţia internaţională – COM (2013) 722 final.
DECRETE
Decretul nr. 1081/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce;
Decretul nr. 1082/2013 privind conferirea unor decoraţii.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 1009/2013 pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Borcea de Sus – Compartimentul II, judeţul Călăraşi;
Hotărârea nr. 1010/2013 pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Insula Mare a Brăilei, judeţul Brăila;
Hotărârea nr. 1011/2013 pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi;
Hotărârea nr. 1013/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. M122/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 802 din 19 decembrie 2013 (M.Of. nr. 802/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014;
Decretul nr. 1127/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 1036/2013 privind transmiterea unor părţi de imobile, constituite din terenuri, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
Hotărârea nr. 1041/2013 privind reglementarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice Autorităţii Electorale Permanente şi filialelor acesteia;
Hotărârea nr. 1042/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
Hotărârea nr. 1047/2013 pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 803 din 19 decembrie 2013 (M.Of. nr. 803/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 991/2013 privind aprobarea şcolarizării anuale a 20 de persoane din Republica Moldova în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 2002/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
Ordinul nr. 3383/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente, indicativ GP 120-2013“.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 804 din 19 decembrie 2013 (M.Of. nr. 804/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 1012/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.497/2008 privind aprobarea Planului naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, aferent perioadei 2008-2029;
Hotărârea nr. 1021/2013 privind aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2013, 5 septembrie 2013 şi 23 septembrie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005;
Hotărârea nr. 1024/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului”;
Hotărârea nr. 1035/2013 privind aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul asistenţei şi protecţiei consulare, semnat la Chişinău la 13 septembrie 2012.
***
Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here