Monitorul Oficial (Partea I) nr. 798 din 18 decembrie 2013 (M.Of. nr. 798/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 1004/2013 privind aprobarea stemei comunei Costuleni, judeţul Iaşi;
Hotărârea nr. 1005/2013 privind aprobarea stemei municipiului Lugoj, judeţul Timiş;
Hotărârea nr. 1006/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Crâmpoia, Teslui şi Verguleasa, judeţul Olt;
Hotărârea nr. 1007/2013 privind aprobarea stemei oraşului Rovinari, judeţul Gorj;
Hotărârea nr. 1018/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Lunca Ilvei, Maieru, Rodna şi Sânmihaiu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud;
Hotărârea nr. 1029/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de consolidare a falezelor în zona municipiului Constanţa“, judeţul Constanţa;
Hotărârea nr. 1030/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Străzii Ciheiului“.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 1438/2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;
Ordinul nr. 3485/2013 pentru aprobarea modelelor legitimaţiei de control, insignei şi ştampilei destinate utilizării de către personalul cu atribuţii de control şi inspecţie în amenajarea teritoriului şi urbanism, autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, precum şi cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii;
Ordinul nr. 3760/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 799 din 18 decembrie 2013 (M.Of. nr. 799/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 993/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii;
Hotărârea nr. 1027/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“;
Hotărârea nr. 1028/2013 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 1290/2013 privind desemnarea preşedintelui Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE;
Ordinul nr. 1291/2430/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 „Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii“ din cadrul axei prioritare 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient“, Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ 2007-2013;
Ordinul nr. 3482/2013 pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011;
Ordinul nr. 3763/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“ şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal“.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 801 din 18 decembrie 2013 (M.Of. nr. 801/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 1031/2013 privind transmiterea imobilului „Palat Administrativ“, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia Prefectului Judeţului Argeş în administrarea Consiliului Judeţean Argeş;
Hotărârea nr. 1033/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 2005/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite bugetare“, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995.
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Ordinul nr. 91/2013 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice;
Ordinul nr. 94/2013 pentru suspendarea aplicării prevederilor pct. 2.3 din Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2013.
***
Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here