22 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 797, 798, 799 şi 800 din 3 noiembrie 2014: acte normative incluse

În Monitorul Oficial nr. 797 (Partea I) din 3 noiembrie 2014 (M. Of. nr. 797/2014)au fost publicate următoarele acte normative:  

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1095/2014 al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 177 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – transplant de organe, ţesuturi şi celule” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”;
 • Ordinul nr. 1484/2014 al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE;
 • Ordinul nr. 1485/2014 al ministrului transporturilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă.

***

În Monitorul Oficial nr. 798 (Partea I) din 3 noiembrie 2014 (M. Of. nr. 798/2014) au fost publicate următoarele acte normative:  

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1437/2014 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-CNS “Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere”, volumul V “Utilizarea spectrului de radiofrecvenţe aeronautice”, ediţia 2/2014.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Raportul nr. 11919/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român – Organizaţia Judeţeană Bacău;
 • Raportul nr. 11954/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Social Liberală – Sediul central;
 • Raportul nr. 12707/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator – Sediul central;
 • Raportul nr. 12740/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România – Sediul central;
 • Raportul nr. 12741/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României – Sediul central;
 • Raportul nr. 12742/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti;
 • Raportul nr. 12894/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Braşov;
 • Raportul nr. 12895/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator -Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin;
 • Raportul nr. 12897/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Sediul central.

***

În Monitorul Oficial nr. 799 (Partea I) din 3 noiembrie 2014 (M. Of. nr. 799/2014) au fost publicate următoarele acte normative:  

DECRETE

 • Decretul nr. 656/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1216/2014 al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a Acţiunii prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc);
 • Ordinul nr. 1447/2014 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-CNS “Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere”, volumul III “Sisteme de comunicaţii”, partea I – Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II – Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 2/2014.

***

În Monitorul Oficial nr. 800 (Partea I) din 3 noiembrie 2014 (M. Of. nr. 800/2014) au fost publicate următoarele acte normative:  

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 954/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 168/2014 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în care poate fi efectuată procesarea laptelui crud care nu îndeplineşte criteriile referitoare la numărul total de germeni prevăzute în secţiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală;
 • Ordinul nr. 403/2014 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate;
 • Ordinul nr. 504/2014 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind aprobarea ultimei tranşe din cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România, pe anul 2014;
 • Ordinul nr. 505/2014 al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către prestatorii de servicii de plată care desfăşoară operaţiuni de plată prin intermediul ATM-urilor;
 • Ordinul nr. 1396/2014 al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.355(92) prin documentele MSC 92/26/Add.1/Corr.2 din 14 aprilie 2014 şi MSC 92/26/Add.1/Corr.4 din 20 iunie 2014 ale Organizaţiei Maritime Internaţionale;
 • Ordinul nr. 1397/2014 al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.200(62) prin documentul PMP.1/Circ.200 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iunie 2014.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu