18 Februarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 795, 796 şi 797 din 17 şi 18 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 795 din 17 decembrie 2013 (M.Of. nr. 795/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 330/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013;

Acord între Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului şi a altor infracţiuni grave;

Decretul nr. 1063/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 964/2013 privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită acordat Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Federaţiei Române de Rugby asupra unui imobil, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3451/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009;

Ordinul nr. 3457/2013 pentru aplicabilitatea unor acte normative cu caracter tehnic elaborate în aplicarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.370/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, în anexă;

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 939/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, în anexă;

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.195/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, în anexa nr. 1;

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane,în anexa nr. 2.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 796 din 17 decembrie 2013 (M.Of. nr. 796/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România;

Hotărârea nr. 1037/2013 privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 pe anul 2013 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012;

Hotărârea nr. 1038/2013 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2013.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 487/2013 privind prelungirea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Burlui Ion pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

Decizia nr. 488/2013 pentru completarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 480/2013 privind constituirea Comisiei de experţi pentru studierea situaţiei restaurării componentei sculpturale „Poarta Sărutului“ din cadrul ansamblului sculptural „Constantin Brâncuşi“ de la Târgu Jiu.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1286/1967/2256/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Întreţinere Mecanizată“ – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A..

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 797 din 18 decembrie 2013 (M.Of. nr. 797/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 89/2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A. şi beneficiar.

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013.

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu