21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 792, 793 şi 794 din 17 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 792 din 17 decembrie 2013 (M.Of. nr. 792/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 943/2013 privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman, precum şi darea în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman a unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“;

Hotărârea nr. 999/2013 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisorile semnate la Luxemburg la 19 martie 2013 şi la Bucureşti la 25 martie 2013 între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, şi la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005;

Hotărârea nr. 1008/2013 privind recunoaşterea Fundaţiei ESTUAR ca fiind de utilitate publică;

Hotărârea nr. 1014/2013 pentru aprobarea încetării calităţii de membru a Inspectoratului General al Poliţiei Române, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, la Organizaţia Companiilor Europene de Transport Feroviar şi Autorităţilor Poliţieneşti (COLPOFER);

Hotărârea nr. 1015/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.115/2003 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;

Hotărârea nr. 1016/2013 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013;

Protocol între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Muntenegru.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1209/1968/2273/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Informatică Feroviară“ – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.;

Ordinul nr. 1210/1969/2257/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive „C.F.R. – SCRL Braşov“ – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători“ – S.A.;

Ordinul nr. 1213/1986/2274/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Intervenţii Feroviare“ – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A..

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 793 din 17 decembrie 2013 (M.Of. nr. 793/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa de urgenţă nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;

Hotărârea nr. 1026/2013 privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului“, proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1270 bis/1985/2253/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale „Electrificare CFR“ – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.;

Ordinul nr. 1271 bis/1987/2275/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje „CFR IRLU“ – S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă“ – S.A.;

Ordinul nr. 1415/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 23 din Schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole“, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 12/2010;

Ordinul nr. 1901/2013 cu privire la condiţiile de acordare a indemnizaţiei diplomatice şi de stabilire a cuantumului acesteia.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 90/2013 privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ – S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului electroenergetic naţional.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 794 din 17 decembrie 2013 (M.Of. nr. 794/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 1099/2013 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului;

Decretul nr. 1100/2013 pentru numirea unui membru al Guvernului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 1003/2013 privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Pârscov, judeţul Buzău.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice.

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu