În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 789 din 23 octombrie 2015 (M.Of. nr. 789/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 780/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018;
 • Hotărârea nr. 863/2015 privind schimbarea denumirii Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea în Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 893/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 53/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 790 din 23 octombrie 2015 (M.Of. nr. 790/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAI nr. 135/2015 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind managementul activităţilor de intervenţie pentru asanarea terenurilor de muniţiile rămase neexplodate din timpul conflictelor armate şi executarea lucrărilor de distrugere a zăpoarelor”.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 791 din 23 octombrie 2015 (M.Of. nr. 791/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 82/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situaţii de criză şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid – COM(2015)450;
 • Hotărârea nr. 83/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul Italiei, Greciei şi Ungariei – COM(2015)451;
 • Hotărârea nr. 85/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Planul de acţiune al UE privind returnarea – COM(2015)453;
 • Hotărârea nr. 86/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind normele referitoare la achiziţiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil – COM(2015)454;
 • Hotărârea nr. 87/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu: Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii externe a UE – JOIN(2015)40.

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 877/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 240/2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Şalaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
 • Decizia nr. 241/2015 privind numirea doamnei Liliana Maria Toderiuc în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;
 • Decizia nr. 242/2015 pentru numirea domnului Dumitru Lucian în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 • Decizia nr. 243/2015 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 decembrie 2015, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5185/2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Tic – Pitic“ din municipiul Bucureşti;
 • Ordinul MECS nr. 5186/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „gimnazial“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Avenor“ din municipiul Bucureşti.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 • Decizia nr. 11/2015 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2019.

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.380/2015 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior;
 • Rectificare referitoare la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.381/2015 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here