În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 785 din 4 octombrie 2017 (M.Of. nr. 785/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 205/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 205/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

Decizie nr. 403/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 403/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice

Decizie nr. 454/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 454/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. (2)-(4) si (7) din Legea concurentei nr. 21/1996

Hotarâre nr. 691/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 691/2017 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si din administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad, ca urmare a restituirii acestuia catre persoanele îndreptatite

Hotarâre nr. 692/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 692/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale în administrarea Academiei Române

Hotarâre nr. 702/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 702/2017 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile

Ordinul nr. 5063/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 5063/2017 de stabilire a tarifelor percepute de Centrul National de Evaluare si Examinare pentru activitati derulate în vederea aprobarii auxiliarelor didactice utilizate în învatamântul preuniversitar

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 786 din 4 octombrie 2017 (M.Of. nr. 786/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 259/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 259/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 321 si ale art. 411 alin. (2) teza finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Decizie nr. 263/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 263/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009] si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative, precum si ale art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

Ordinul nr. 1274/2017, Ministerul Justitiei – MJ
Ordinul nr. 1274/2037/111/1123/2017 privind modelul informarii scrise înmânate suspectilor sau inculpatilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privati de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executarii unui mandat european de arestare

Ordinul nr. 2037/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Ordinul nr. 1274/2037/111/1123/2017 privind modelul informarii scrise înmânate suspectilor sau inculpatilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privati de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executarii unui mandat european de arestare

Ordinul nr. 111/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Ordinul nr. 1274/2037/111/1123/2017 privind modelul informarii scrise înmânate suspectilor sau inculpatilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privati de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executarii unui mandat european de arestare

Ordinul nr. 1123/2017, Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie
Ordinul nr. 1274/2037/111/1123/2017 privind modelul informarii scrise înmânate suspectilor sau inculpatilor în cadrul procedurilor penale în care sunt privati de libertate sau persoanelor care sunt arestate în scopul executarii unui mandat european de arestare

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 787 din 4 octombrie 2017 (M.Of. nr. 787/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 106/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 106/2017 privind cererea de urmarire penala a domnului senator Viorel Ilie, ministrul pentru relatia cu Parlamentul, în Dosarul nr. 314/P/2017

Decizie nr. 206/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 206/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 3 lit. C. (i) din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

Decizie nr. 480/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 480/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 82 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Ordinul nr. 1160/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 1160/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here