În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 779 din 20 octombrie 2015 (M.Of. nr. 779/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 837/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire Bacău”;
 • Hotărârea nr. 858/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ICTCM S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;
 • Hotărârea nr. 859/2015 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;
 • Hotărârea nr. 860/2015 pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş;
 • Hotărârea nr. 861/2015 privind transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi darea acesteia în folosinţă gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1024/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea B din Codul internaţional din 2008 privind stabilitatea navei în starea intactă (Codul IS din 2008), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.398(95) din 5 iunie 2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 780 din 20 octombrie 2015 (M.Of. nr. 780/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 807/2015 privind aprobarea stemei comunei Balinţ, judeţul Timiş;
 • Hotărârea nr. 816/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice;
 • Hotărârea nr. 827/2015 privind aprobarea stemelor comunelor Boţeşti şi Ungheni, judeţul Argeş;
 • Hotărârea nr. 826/2015 privind aprobarea stemelor comunelor Goleşti, Mihăeşti şi Vaideeni, judeţul Vâlcea.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1255/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 18/2015 pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 781 din 20 octombrie 2015 (M.Of. nr. 781/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 788/2015 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza la 30 aprilie 2015, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
 • Hotărârea nr. 854/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. – sucursalele regionale CF Craiova, Braşov şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
 • Hotărârea nr. 855/2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 125/2015 privind modificarea şi completarea Statutului Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2008.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Raportul nr. 15621/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Botoşani – extras ;
 • Raportul nr. 15635/2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Neamţ – extras;
 • Raportul nr. 16089/2015 privind rezultatul controlului efectuat de autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Alba – extras.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here