În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 779 din 5 octombrie 2016 (M.Of. nr. 779/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 101/2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor;
 • Hotărârea nr. 102/2016 privind respingerea cererii de încuviinţare a reţinerii domnului deputat Adrian Gurzău;
 • Hotărârea nr. 103/2016 privind încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Adrian Gurzău;
 • Hotărârea nr. 104/2016 privind alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAE nr. 1705/2016 privind publicarea unei înţelegeri, încheiată prin schimb de note verbale;
 • Ordinul ANCPI nr. 1182/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea;
 • Ordinul ANCPI nr. 1183/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Sănduleşti din judeţul Cluj.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 16/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept constând în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 856 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 780 din 5 octombrie 2016 (M.Of. nr. 780/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECS nr. 5042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 781 din 5 octombrie 2016 (M.Of. nr. 781/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 546/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1166/2016 privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podişul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăreţului, ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervaţia Naturală “Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighişoara”, Rezervaţia “Canionul Mihăileni”, “Rezervaţia de stejar pufos” – sat Criş;
 • Ordinul MS nr. 1053/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” Bucureşti.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 782 din 5 octombrie 2016 (M.Of. nr. 782/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1180/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Iacobeni din judeţul Sibiu;
 • Ordinul ANCPI nr. 1191/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu;
 • Ordinul ANCPI nr. 1237/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş;
 • Ordinul nr. 1105/813/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 783 din 5 octombrie 2016 (M.Of. nr. 783/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 454/2016 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 207 şi ale art. 348 din Codul de procedură penală.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 709/2016 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
 • Hotărârea nr. 710/2016 pentru aprobarea participării României la expoziţia internaţională 2017 “Energia viitorului”, Astana, Kazahstan;
 • Hotărârea nr. 720/2016 privind modificarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECMA nr. 1027/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.979/2016, din 05.10.2016.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here