În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 777 din 2 octombrie 2017 (M.Of. nr. 777/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 685/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 685/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Bovinelor Arad si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 778 din 2 octombrie 2017 (M.Of. nr. 778/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Legea nr. 196/2017, Parlamentul României
Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Decretul nr. 874/2017, Presedintele României
Decretul nr. 874/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Legea nr. 197/2017, Parlamentul României
Legea nr. 197/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum si pentru abrogarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare

Decretul nr. 875/2017, Presedintele României
Decretul nr. 875/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum si pentru abrogarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare

Decretul nr. 882/2017, Presedintele României
Decretul nr. 882/2017 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

Hotarâre nr. 99/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 99/2017 privind Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri – COM (2017) 275 final

Hotarâre nr. 100/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 100/2017 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveste cerintele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice si saptamânale maxime, pauzele minime si perioadele de repaus zilnic si saptamânal si a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveste pozitionarea prin intermediul tahografelor – COM (2017) 277 final

Hotarâre nr. 101/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 101/2017 privind Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveste cerintele de control si de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE si la Directiva 2014/67/UE privind detasarea conducatorilor auto în sectorul transportului rutier – COM (2017) 278 final

Hotarâre nr. 102/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 102/2017 privind Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fara conducatori auto pentru transportul rutier de marfuri – COM (2017) 282 final

Hotarâre nr. 103/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 103/2017 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete) si a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce priveste procedurile si autoritatile implicate în autorizarea contrapartilor centrale si cerintele pentru recunoasterea contrapartilor centrale din tari terte – COM (2017) 331 final

Hotarâre nr. 104/2017, Senatul României
Hotarârea nr. 104/2017 privind Propunerea de Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii în domeniul fiscal în legatura cu modalitatile transfrontaliere raportabile – COM (2017) 335 final

Hotarâre nr. 693/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 693/2017 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 26 iulie 2017 si 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar îmbunatatirea calitatii si eficientei sistemului sanitar) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014

Amendamentul din 31.07.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 26 iulie 2017 si 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunatatirea calitatii si eficientei sistemului sanitar) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2014

Ordinul nr. 1249/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1249/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 34 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Olt

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 779 din 2 octombrie 2017 (M.Of. nr. 779/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 883/2017, Presedintele României
Decretul nr. 883/2017 privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

Decizie nr. 394/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 394/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 583 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Hotarâre nr. 684/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 684/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Murfatlar si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotarâre nr. 705/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 705/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Tulcea si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Decizie nr. 629/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 629/2017 pentru numirea domnului Sorin-Vintila Mester în functia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Ordinul nr. 1142/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 1142/2017 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI “Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here