21 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 774, 775 şi 776 din 11 şi 12 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 774 din 11 decembrie 2013 (M.Of. nr. 774/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 331/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, promoţia 2013;

Decretul nr. 1069/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, promoţia 2013;

Legea nr. 333/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă;

Decretul nr. 1071/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă;

Legea nr. 334/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013;

Decretul nr. 1072/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013;

Legea nr. 336/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii;

Decretul nr. 1074/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 416/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 962/2013 privind aprobarea acordării ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 199/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 775 din 12 decembrie 2013 (M.Of. nr. 775/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est;

Hotărârea nr. 67/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare;

Hotărârea nr. 68/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania şi Regatul Ţărilor de Jos (Olanda);

Hotărârea nr. 69/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie;

Hotărârea nr. 70/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei;

Hotărârea nr. 73/2013 pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2012.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 965/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere;

Hotărârea nr. 966/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1347/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.524/2009 privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie;

Ordinul nr. 5601/2013 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială „Little London“ din municipiul Bucureşti.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 776 din 12 decembrie 2013 (M.Of. nr. 776/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 325/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;

Decretul nr. 1046/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor;

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior;

Decretul nr. 1073/2013 pentru promulgarea Legii privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior;

Legea nr. 339/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;

Decretul nr. 1077/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;

• Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013;

Decretul nr. 1078/2013 pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 856/2013 privind retragerea de pe piaţă, interzicerea comercializării şi utilizării echipamentelor radio neconforme model GSM&3G RF921XKT, GSM RF900 şi 3G RF2100, introduse pe piaţa din România de către Societatea EMAGO CREATIVE – S.R.L.;

Ordinul nr. 3417/2013 pentru modificarea art. 14 şi 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor“ în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local“ din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013.

***

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu