În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 773 din 4 octombrie 2016 (M.Of. nr. 773/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2016 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
 • Hotărârea nr. 714/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca ţară invitată de onoare, la Festivalul Internaţional de Artă EUROPALIA 2019;
 • Hotărârea nr. 715/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1163/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Hotărârea nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 11 decembrie 2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 774 din 4 octombrie 2016 (M.Of. nr. 774/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1135/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud;
 • Ordinul ANCPI nr. 1168/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani;
 • Ordinul ANCPI nr. 1169/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea;
 • Ordinul ANCPI nr. 1170/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt;
 • Ordinul ANCPI nr. 1172/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş;
 • Ordinul ANCPI nr. 1173/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cornetu din judeţul Ilfov;
 • Ordinul MECS nr. 5167/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 şi nivel 4 conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul teologic.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 21/2016 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Vâlcea – Secţia I civilă, în Dosarul nr. 3.117/223/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 775 din 4 octombrie 2016 (M.Of. nr. 775/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 679/2016 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alb
  a.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 776 din 4 octombrie 2016 (M.Of. nr. 776/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 777 din 4 octombrie 2016 (M.Of. nr. 777/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 650/2016 pentru aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MECMA nr. 873/2016 privind aprobarea componenţei Comisiei de examinare a documentaţiei, a Procedurii de avizare şi a modelului de aviz pentru conformitatea statutului asociaţiei/uniunii cooperatiste cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;
 • Ordinul ANCPI nr. 1154/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud;
 • Ordinul ANCPI nr. 1160/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş;
 • Ordinul ANCPI nr. 1166/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea;
 • Ordinul ANCPI nr. 1162/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin;
 • Ordinul ANCPI nr. 1161/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 30 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 786/2016 privind stabilirea modalităţii de clarificare a neconcordanţelor dintre evidenţele caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, reprezentând drepturi constatate de încasat din contribuţii la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 778 din 4 octombrie 2016 (M.Of. nr. 778/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 308/2016 pentru eliberarea domnului Cosmin Georgescu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 309/2016 pentru numirea domnului Bogdan Nicolae Istrate în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
 • Decizia nr. 310/2016 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;
 • Decizia nr. 311/2016 privind numirea domnului Valentin-Sorin Costreie în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 657/2259/1442/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Electrificare CFR“ – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.;
 • Ordinul MS nr. 1086/2016 pentru modificarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995;
 • Ordinul ANAF nr. 2759/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere;
 • Ordinul nr. 3511/2016 privind stabilirea condiţiilor în care poate fi valorificat, pe piaţa liberă, excedentul de produse realizat în gospodăriile agrozootehnice.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here