În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 772 din 29 septembrie 2017 (M.Of. nr. 772/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Regulamentul nr. 10/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Regulamentul nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunatatirea decontarii titlurilor de valoare în Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 773 din 29 septembrie 2017 (M.Of. nr. 773/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 876/2017, Presedintele României
Decretul nr. 876/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 877/2017, Presedintele României
Decretul nr. 877/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

Decretul nr. 878/2017, Presedintele României
Decretul nr. 878/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Decretul nr. 879/2017, Presedintele României
Decretul nr. 879/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Decretul nr. 880/2017, Presedintele României
Decretul nr. 880/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Decretul nr. 881/2017, Presedintele României
Decretul nr. 881/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

Hotarâre nr. 696/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 696/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari si un consiliu local în unele circumscriptii electorale

Hotarâre nr. 65/2017, Parlamentul României
Hotarârea nr. 65/2017 pentru respingerea Raportului de activitate si a Contului de executie bugetara ale Societatii Române de Televiziune pe anul 2016

Hotarâre nr. 66/2017, Parlamentul României
Hotarârea nr. 66/2017 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societatii Române de Radiodifuziune

Hotarâre nr. 70/2017, Parlamentul României
Hotarârea nr. 70/2017 pentru modificarea anexei la Hotarârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Delegatiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentara a Cooperarii Economice a Marii Negre

Hotarâre nr. 71/2017, Parlamentul României
Hotarârea nr. 71/2017 pentru modificarea anexei la Hotarârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

Hotarâre nr. 72/2017, Parlamentul României
Hotarârea nr. 72/2017 pentru modificarea anexei la Hotarârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componentei nominale si a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

Hotarâre nr. 73/2017, Parlamentul României
Hotarârea nr. 73/2017 privind numirea directorului general interimar al Societatii Române de Televiziune

Hotarâre nr. 74/2017, Parlamentul României
Hotarârea nr. 74/2017 privind numirea unui membru supleant în Consiliul National al Audiovizualului

Hotarâre nr. 75/2017, Parlamentul României
Hotarârea nr. 75/2017 privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societatii Române de Radiodifuziune

Ordinul nr. 5061/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 5061/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea omologarii mijloacelor de învatamânt în vederea utilizarii lor în învatamântul preuniversitar

Rectificarea din 29.09.2017, Monitorul Oficial
Rectificarea în cuprinsul Ordinului ministrului sanatatii nr. 966/2017 din 29.09.2017

Metodologia din 26.09.2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Metodologie-cadru privind asigurarea omologarii mijloacelor de învatamânt în vederea utilizarii lor în învatamântul preuniversitar din 26.09.2017

Regulamentul nr. 9/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Regulamentul nr. 9/2017 pentru modificarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) din 22.09.2017

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 774 din 29 septembrie 2017 (M.Of. nr. 774/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 500/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 500/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Hotarâre nr. 697/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 697/2017 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale partiale din data de 5 noiembrie 2017

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here