În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 772 din 16 octombrie 2015 (M.Of. nr. 772/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 28/2015 privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Vâlcea – Secţia I civilă în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 963/2015 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 773 din 16 octombrie 2015 (M.Of. nr. 773/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 79/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Propunere de acord interinstituţional privind o mai bună legiferare – COM(2015) 216;
 • Hotărârea nr. 80/2015 pentru aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) – COM (2015) 291 şi Propunerea de Decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului (CETS nr. 196) – COM (2015) 292.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1109/2015 pentru abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 82/2001 privind aprobarea aplicării Reglementării europene JAR 26 – Cerinţe adiţionale de navigabilitate pentru operare, care cuprinde cerinţe specifice de navigabilitate pentru certificarea operatorilor aerieni conform dispoziţiilor reglementărilor europene JAR OPS 1 – Transport aerian comercial (avioane) şi JAR OPS 3 – Transport aerian comercial (elicoptere), a căror aplicare a fost aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 437/1999;
 • Ordinul MADR nr. 2155/2015 pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizaţi.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 12/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 24 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 30.461/3/2013. 

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 774 din 16 octombrie 2015 (M.Of. nr. 774/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 236/2015 pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014;
 • Acordul privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe (CEF) din 30.05.2014;
 • Decretul nr. 755/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Centrului de Excelenţă în Finanţe, adoptat la Bled la 3 septembrie 2013, semnat de România la Ljubljana la 30 mai 2014.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 61/2015 cu privire la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu – COM (2015) 337 final;
 • Hotărârea nr. 62/2015 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi de abrogare a Directivei 2010/30/UE COM (2015) 341 final;
 • Hotărârea nr. 64/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1.023/2015 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MSC.307(88) prin documentul MSC 88/26/Add.2/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 3 iulie 2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 150/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 775 din 16 octombrie 2015 (M.Of. nr. 775/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 825/2015 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2015;
 • Hotărârea nr. 853/2015 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de corecţii financiare în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MT nr. 1079/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.246(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014;
 • Ordinul MT nr. 1080/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (pentru a face obligatorie utilizarea Codului III), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.247(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014;
 • Ordinul MT nr. 1081/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.366(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014;
 • Ordinul MT nr. 1082/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.373(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014;
 • Ordinul MT nr. 1083/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.374(93) a Comitetului de siguranţă maritimă din 22 mai 2014.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 2691/2015 privind deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la Societatea “Euroins România Asigurare Reasigurare” – S.A..

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here