Monitorul Oficial (Partea I) nr. 770 din 10 decembrie 2013 (M.Of. nr. 770/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 438/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
Decizia nr. 439/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare;
Decizia nr. 446/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 7 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi ale art. 3 alin. (1) şi art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011;
Decizia nr. 458/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 1391/2013 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013;
Ordinul nr. 1465/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii Rutiere Române – A.R.R..
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 771 din 10 decembrie 2013 (M.Of. nr. 771/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
Hotărârea nr. 72/2013 privind modificarea articolului 5 din Hotărârea Senatului nr. 17/2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 425/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 952 alin. (2) şi art. 974 alin. (2) din Codul de procedură civilă;
Decizia nr. 440/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;
Decizia nr. 450/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26^1 alin. (10) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
Decizia nr. 457/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
Decizia nr. 486/2013 pentru încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului a domnului Dante Stein.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
• Ordinul nr. 170/3423/2013 privind aprobarea conţinutului-cadru al protocolului de colaborare încheiat între Administraţia Naţională „Apele Române“ şi consiliile judeţene în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii.
***
Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here