Monitorul Oficial (Partea I) nr. 762 din 9 decembrie 2013 (M.Of. nr. 762/2013) cuprinde următoarele acte normative:
LEGI ŞI DECRETE
Legea nr. 327/2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
Decretul nr. 1060/2013 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
Legea nr. 328/2013 pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale;
Decretul nr. 1061/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 460/2013 referitoare la sesizarea formulată de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi autoritatea legiuitoare, reprezentată de Senatul României, pe de altă parte.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 763 din 9 decembrie 2013 (M.Of. nr. 763/2013) cuprinde următoarele acte normative:
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 908/2013 privind aprobarea stemei comunei Cornetu, judeţul Ilfov;
Hotărârea nr. 909/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Fărău, Lunca Mureşului, Ocoliş şi Sâncel, judeţul Alba;
Hotărârea nr. 910/2013 privind aprobarea stemei comunei Rebra, judeţul Bistriţa-Năsăud;
Hotărârea nr. 911/2013 privind aprobarea stemei comunei Prejmer, judeţul Braşov;
Hotărârea nr. 912/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Birda, Pişchia, Şag şi Tomnatic, judeţul Timiş;
Hotărârea nr. 951/2013 privind aprobarea stemei comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi;
Hotărârea nr. 952/2013 privind aprobarea stemei comunei Chiojdu, judeţul Buzău.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 2576/2013 privind declasarea parţială a monumentului de arhitectură Şcoala 80, cu păstrarea faţadelor principală şi laterale, din Calea Dudeşti nr. 191, sectorul 3, Bucureşti, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod B-II-m-B-18622;
Ordinul nr. 2577/2013 privind schimbarea grupei de clasare a monumentului de arhitectură Biserica Sf. Nicolae din satul Hagieşti, comuna Sineşti, judeţul Ialomiţa, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod IL-II-m-A-14132, în grupa valorică „B“.
ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
Hotărârea nr. 2/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 764 din 9 decembrie 2013 (M.Of. nr. 764/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 354/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi ale art. 145^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în forma introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009;
Decizia nr. 355/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel cum acestea au fost introduse prin articolul unic pct. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 948/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăştie“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
Hotărârea nr. 949/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Radioactiv Mineral“ – S.A. Măgurele, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;
Hotărârea nr. 950/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli;
Hotărârea nr. 955/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 280/2013 privind stabilirea cuantumului taxei individuale aferente programului de instruire a evaluatorilor de spitale certificaţi de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, precum şi al taxei anuale de valabilitate a certificatului de evaluator de spitale;
Ordinul nr. 1466/2013 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 964/2013 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Ministerului Sănătăţii;
Ordinul nr. 1477/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“ Iaşi pentru activitatea de prelevare de organe;
Ordinul nr. 1478/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei“ Galaţi pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 765 din 9 decembrie 2013 (M.Of. nr. 765/2013) cuprinde următoarele acte normative:
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 3691/C/2013 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 2013;
Ordinul nr. 3751/2013 privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare.
***
Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here