În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 759 din 29 septembrie 2016 (M.Of. nr. 759/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1129/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 33 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba;
 • Ordinul ANCPI nr. 1131/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 53/2016 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) şi lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013;
 • Ordinul nr. 59/2016 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 760 din 28 septembrie 2016 (M.Of. nr. 760/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MS nr. 1075/2016 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora;
 • Ordinul MT nr. 1134/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj;
 • Ordinul MMAP nr. 1644/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0113 Cânepişti;
 • Ordinul ANCPI nr. 1171/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bihor.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 761 din 28 septembrie 2016 (M.Of. nr. 761/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANCPI nr. 1164/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 14 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi;
 • Ordinul ANCPI nr. 1163/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna;
 • Ordinul ANCPI nr. 1165/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mehedinţi;
 • Ordinul MMAP nr. 1523/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş şi al siturilor Natura 2000 ROSCI0027 şi ROSPA0018 Cheile Bicazului-Hăşmaş (fără suprafaţa de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile Şugăului-Munticelu).

 

REPUBLICĂRI

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 762 din 28 septembrie 2016 (M.Of. nr. 762/2016) au fos
t publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 687/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vaslui de către domnul Olteanu Daniel;
 • Hotărârea nr. 688/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către domnul Anefi Ersun;
 • Hotărârea nr. 689/2016 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Dogariu Eugen, subprefect al judeţului Timiş;
 • Hotărârea nr. 690/2106 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Ungur Valer;
 • Hotărârea nr. 691/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Zinca Marius.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 54/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 55/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea GAZ EST – S.A.;
 • Ordinul nr. 56/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea M.M. DATA – S.R.L.;
 • Ordinul nr. 57/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PROGAZ P&D – S.A.;
 • Ordinul nr. 58/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale „ROMGAZ“ – S.A..

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 763 din 28 septembrie 2016 (M.Of. nr. 763/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

 • Decizia nr. 6/2016 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 29-30 septembrie 2016.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 307/2016 pentru revocarea din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a doamnei Mihaela Carmen Bardoş şi pentru numirea în calitatea de membru a doamnei Oana Bîzgan-Gayral în cadrul aceluiaşi consiliu.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 13/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 500/2002), ale art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here