18 Ianuarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 754, 755 şi 756 din 21 septembrie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 754 din 21 septembrie 2017 (M.Of. nr. 754/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 312/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 312/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind conditiile de punere în aplicare a masurii de investitii, eligibila pentru finantare în cadrul Programului national de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 1.801/2014

Hotarâre nr. 623/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 623/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara – RATEN, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 755 din 21 septembrie 2017 (M.Of. nr. 755/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 455/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 455/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionisti si consumatori

Hotarâre din 08.11.2016, Curtea Europeana a Drepturilor Omului – CEDO
Hotarârea în Cauza Gutau împotriva României (Cererea nr. 41.468/10)

Metodologia din 19.07.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Metodologia pentru stabilirea distantelor adecvate fata de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadreaza în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase în activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism din 19.07.2017

Ordinul nr. 3710/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fata de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadreaza în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase în activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism

Ordinul nr. 1212/2017, Ministerul Mediului
Ordinul nr. 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fata de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadreaza în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase în activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism

Ordinul nr. 99/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Ordinul nr. 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fata de sursele potentiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadreaza în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substante periculoase în activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism

Ordinul nr. 2350/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 2350/2017 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010

Ordinul nr. 1563/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 1563/2017 privind conditiile de acordare a sprijinului financiar pentru asistenta juridica necesara apararii inspectorului social

Ordinul nr. 1182/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1182/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1 si 2 din unitatea administrativ-teritoriala Topolovatu Mare din judetul Timis

Ordinul nr. 1181/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1181/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritoriala Belint din judetul Timis


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 756 din 21 septembrie 2017 (M.Of. nr. 756/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 423/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 423/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale

Decizie nr. 452/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 452/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Decizie nr. 622/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 622/2017 privind constatarea încetarii de drept a raportului de serviciu al doamnei Doina Buzaianu, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Decizie nr. 621/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 621/2017 privind desemnarea membrilor comisiei interministeriale prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023

Hotarâre nr. 673/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 673/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de furtuni

Hotarâre nr. 674/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 674/2017 privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Moldova, prin Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei, semnate la Chisinau la 6 aprilie si 9 august 2017 si la Bucuresti la 20 iunie 2017, la Acordul privind asistenta financiara rambursabila dintre România si Republica Moldova, semnat la Chisinau la 7 octombrie 2015

Amendamentul din 20.07.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Moldova, prin Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei, semnate la Chisinau la 6 aprilie si 9 august 2017 si la Bucuresti la 20 iunie 2017, privind notificarea si confirmarea îndeplinirii conditiei necesare eliberarii celei de-a treia transe si stabilirea datei de tragere a acestei transe în data de 25 septembrie 2017, la Acordul privind asistenta financiara rambursabila dintre România si Republica Moldova, semnat la Chisinau la 7 octombrie 2015

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu