În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 754 din 9 octombrie 2015 (M.Of. nr. 754/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 232/2015 pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”;
 • Decretul nr. 749/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”.

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 44/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANRM nr. 14/2015 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Băsceni, judeţul Buzău;
 • Ordinul MECS nr. 5198/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-19 iunie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 148/2015 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015;
 • Decizia nr. 2080/2015 pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectelor de interes comun iniţiate de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş din România şi Foldgazszallito Zartkorüen Mükodo Reszvenytarsasag (FGSZ) din Ungaria.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 755 din 9 octombrie 2015 (M.Of. nr. 755/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 228/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004;
 • Decretul nr. 740/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 59/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;
 • Hotărârea nr. 60/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 801/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Sibiu, până la data revenirii în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului transmis conform Hotărârii Guvernului nr. 380/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 977/1174/1801/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “OPCOM” – S.A. – filiala Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA – S.A.;
 • Ordinul MECS nr. 5179/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 4 mai-26 iulie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 756 din 9 octombrie 2015 (M.Of. nr. 756/2015) au fost publicate următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Decretul nr. 752/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020;
 • Hotărârea nr. 833/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale „Comicex“ – S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic;
 • Hotărârea nr. 834/2015 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX – 1 VOIVOZI, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company împreună cu Societatea Comercială „Expert Petroleum“ – S.R.L..

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 231/2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 168/2013 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare;
 • Decizia nr. 232/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1419/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului.

ACTE ALE COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

 • Decizia nr. 2/2015 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmaciştilor din România, stabilirea perioadei de organizare a alegerilor la nivelul Colegiului Farmaciştilor din România şi aprobarea Comisiei Electorale Centrale.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here