Monitorul Oficial (Partea I) nr. 750 din 4 decembrie 2013 (M.Of. 750/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2014-2020;
  • Hotărârea nr. 926/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar pe bază de reciprocitate, semnat la Astana la 27 iunie 2013;
  • Acordul din 27 iunie 2013 între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Kazahstan privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar pe bază de reciprocitate.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 115/2013 al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua“;
  • Ordinul nr. 116/2013 al ministrului apărării naţionale pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 466/1999 privind înfiinţarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare;
  • Ordinul nr. 1443/2013 al ministrului sănătăţii privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here