Monitorul Oficial (Partea I) nr. 748 din 3 decembrie 2013 (M.Of. 748/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010;
 • Convenţia din 4 octombrie 2010 cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa;
 • Decretul nr. 900/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010;
 • Legea nr. 310/2013 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Štiřín, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la Štiřín, Republica Cehă, la aceeaşi dată;
 • Acordul din 24 mai 2012 privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor;
 • Decretul nr. 903/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Štiřín, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la Štiřín, Republica Cehă, la aceeaşi dată.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1920/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 206^54 alin. (4^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 749 din 3 decembrie 2013 (M.Of. 749/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 322/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale;
 • Decretul nr. 926/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2013 privind plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 919/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 • Hotărârea nr. 922/2013 privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management;
 • Hotărârea nr. 923/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes“;
 • Hotărârea nr. 925/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;
 • Hotărârea nr. 928/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 „Învăţământ“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
 • Hotărârea nr. 930/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1342/2013 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea metodologiei de supraveghere a infecţiilor cu transmitere sexuală;
 • Ordinul nr. 1445/1293/2269/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.081/M-1/690/480/2005.

REPUBLICĂRI

Actele normative pot fi consultate pe Lege5 Online– noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here