Monitorul Oficial (Partea I) nr. 737 din 29 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 737/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 928/2013 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 357/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) liniuţa a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 493 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. M112/2013 pentru modificarea Normelor metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic care execută activităţi aeronautice militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.45/2013;
Ordinul nr. 1924/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2013.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 739 din 29 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 739/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 989/2013 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 990/2013 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 991/2013 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 992/2013 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 993/2013 privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 994/2013 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 995/2013 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 996/2013 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 997/2013 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 998/2013 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 999/2013 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 1000/2013 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale.
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
Hotărârea nr. 906/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. 1442/2013 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC;
Ordinul nr. 1916/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete;
Ordinul nr. 2477/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică „B“, a imobilului din Piaţa Romană nr. 7, sectorul 1, Bucureşti.
ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Ordinul nr. 85/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ – S.A..
ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Decizia nr. 1028/2013 privind sancţionarea Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii.
***
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 741 din 29 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 741/2013) cuprinde următoarele acte normative:
DECRETE
Decretul nr. 1025/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 1026/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 1027/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 1028/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 1029/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 1030/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 1031/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 1032/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 1033/2013 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor în retragere din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 1034/2013 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor în retragere din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 1035/2013 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor în retragere din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 1036/2013 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, în retragere, unui comandor în retragere din Ministerul Apărării Naţionale;
Decretul nr. 1037/2013 privind înaintarea unui general-maior cu două stele, în retragere, în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne;
Decretul nr. 1038/2013 privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea, în retragere, în gradul de general-maior cu două stele, în retragere, din Ministerul Afacerilor Interne;
Decretul nr. 1039/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Afacerilor Interne;
Decretul nr. 1040/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Afacerilor Interne;
Decretul nr. 1041/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în rezervă, unui colonel în rezervă din Ministerul Afacerilor Interne;
Decretul nr. 1042/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Afacerilor Interne.
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
Decizia nr. 403/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (4) şi (6), art. 39 alin. (1) şi (2), art. 71 alin. (1) lit. d), e) şi f) şi alin. (3), art. 72 alin. (1) şi (3), art. 73 alin. (1), (2), (4) şi (5) şi art. 74 alin. (1), (3), (4), (5), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Ordinul nr. M114/2013 privind abrogarea numărului curent 312 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.90/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale;
Ordinul nr. 463/2013 privind modificarea şi completarea tabelului prevăzut în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2012, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 148/2012.
Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here