În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 73 din 2 februarie 2016 (M.Of. nr. 73/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 1/2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor.

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 1/2016 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 35/2015 prvind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău – Secţia I civilă, în Dosarul nr. 4.714/110/2013, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 74 din 2 februarie 2016 (M.Of. nr. 74/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 143/2015 privind modificarea şi completarea Statutului Bisericii Unitariene din Transilvania, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 641/2010;
 • Ordinul ANAF nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de transfer;
 • Ordinul ANAF nr. 517/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind normele generale şi speciale de dotare a personalului din structurile de executări silite cazuri speciale.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 • Hotărârea nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 75 din 2 februarie 2016 (M.Of. nr. 75/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 514/2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită;
 • Ordinul MFP nr. 64/2016 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008.

REPUBLICĂRI

 • Regulamentul Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România din 05.04.2014.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 76 din 2 februarie 2016 (M.Of. nr. 76/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 20/2016 privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea”;
 • Hotărârea nr. 21/2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne;
 • Hotărârea nr. 22/2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0701 Cluj-Napoca;
 • Hotărârea nr. 23/2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Jandarmeriei Române.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 24/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti cu privire la stabilirea instanţei competente funcţional/specializării secţiei sau a completului competent(e) să soluţioneze litigiile în care sunt implicate Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi băncile comerciale/profesioniştii, atunci când instanţa de judecată este sesizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Norma nr. 8/2016 privind condiţiile de punere în aplicare a mecanismelor de siguranţă şi categoriile de contracte cărora li se aplică măsurile de protecţie.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 77 din 2 februarie 2016 (M.Of. nr. 77/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 38/2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Aurelian Ghimpău a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei;
 • Decizia nr. 39/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Eugen-Corneliu Şuşu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei;
 • Decizia nr. 40/2016 privind eliberarea domnului Adrian Călin Buzgău din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului;
 • Decizia nr. 41/2016 privind numirea domnului Lucian Constantin Mircescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului;
 • Decizia nr. 42/2016 pentru numirea doamnei Gabriela Scutea în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 67/95/2016 pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie;
 • Ordinul MS nr. 105/2016 privind aprobarea criteriilor de alocare a fondurilor pentru finanţarea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

 • Decizia nr. 26 din 29 octombrie 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală);
 • Decizia nr. 33 din 16 noiembrie 2015 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept).

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here